TEAM412 Проект „Танцови практики и репертоар“

Анотация:

1.Създаване на индивидуална танцова тема (група от движения.)

2.Разработка на Темата по различни критерии и условия подадени от преподавателя.

3.Включване (запознаване) на останалите студенти към разработената Тема.

4.Разиграване на Темата в пространството. (самостоятелна работа на студентите)

5.Хореографът (преподавателя) подбира и нарежда най-добрите хореографски теми в една обща Танцова форма и студентите я изпълняват (танцуват) в общ проект.

прочети още
Театралнo изкуство и общество

Преподавател(и):

доц. Анна Пампулова  д-р
ас. Яница Атанасова  

Описание на курса:

Компетенции:

Студентите и дипломанти получават възможност да подготвят соло или дует, които да бъдат включени в проект и да бъдат успешно дипломирани.
Предварителни изисквания:
Няма предварителни изисквания

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Проект

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

  1. Хореографът (преподавателя) подбира и нарежда най-добрите хореографски теми в една обща Танцова форма и студентите я изпълняват (танцуват) в общ проект.
  2. Разиграване на Темата в пространството. (самостоятелна работа на студентите)
  3. Организиране на грови процес, хореографски текст и финално представяне на миниатюра.

Литература по темите:

Препоръчва се при стартиране на курса