TEAM411 Практика "Алтернативни театрални форми"

Анотация:

лтернативен театър - форум, плейбек, уличен театър, сетивен, флаш моб, александер техника

прочети още
Театралнo изкуство и общество

Преподавател(и):

доц. Антоанета Петрова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Да могат:

•Да използуват театрални техники с помощта на които да извършват процес на “театрализиране” на определени житейски ситуации

. Да контролират в степен поведението си спрямо желанията си
Предварителни изисквания:
няма

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Практика, практикум

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

  1. Имровизация и ритуал
  2. Действие - актинг
  3. "Прекъсване" на действието
  4. Имровизация и зрител
  5. Пулс на публиката
  6. Алтернативен театър - форум, плейбек, уличен театър, сетивен

Литература по темите:

Станиславски, К.С., „Работа на актьора върху ролята“, изд.Наука и изкуство, София, 1960

Стейтс, Бърт О. Присъствието на актьора. Три феноменологични модела. – Homo Ludens, 2005, № 11, 205-230

Шехнер, Ричард, „Ритуалът и неговото бъдеще“, Homo Ludens, 2001, № 2-3