TEAM404 Импровизационен игрови театър

Анотация:

Импровизационният театър е вид театрален жанр, в който актьорите играят пред публиката без предварително подготвен сценарий. Нито зрителите, нито актьорите знаят какво ще се случи на сцената и всяко представление е уникално за себе си.

прочети още
Театралнo изкуство и общество

Преподавател(и):

доц. Антоанета Петрова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Да могат:

•Да използуват театрални техники с помощта на които да извършват процес на “театрализиране” на определени житейски ситуации

. Да контролират в степен поведението си спрямо желанията си
Предварителни изисквания:
няма

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

  1. Импровизация и ритуал
  2. Алтернативен театър - форум, плейбек, уличен театър, сетивен
  3. Импровизация и зрител
  4. Пулс на публиката
  5. Действия и актинг

Литература по темите:

1. Аусландер, Филип. Просто бъди самия себе си: логоцентризъм и различие в теорията на представлението. – Homo Ludens, 2004, № 10, 187–199

2. Гротовски, Йежи, „Към беден театър“, Театрален бюлетин, 1984

3. Зарили, Филип. За работата на актьора. – Homo Ludens, 2009