TEAM402 Танцови практики

Анотация:

Курсът има за цел да запознае студентите с обхвата, спецификата и основните проблеми на научното направление на магистърска програма “Театрално изкуство и общество”, да въведе основни понятия за това направление - „танц в театъра”.

● Курсът ще бъде полезен както за актьори, така и за режисьори

прочети още
Театралнo изкуство и общество

Преподавател(и):

доц. Анна Пампулова  д-р
ас. Яница Атанасова  

Описание на курса:

Компетенции:

● 1) знаят:

Да разграничават елементи на хореография в театрално произведение

Видове и жанрове в танца и театъра

● 2) могат:

Да използват и да взаимодействат с танцови движения на сцена;

Да приложат знанията си за структурата в музиката към изграждането на театрален откъс
Предварителни изисквания:
Курсът ще бъде полезен както за актьори, така и за режисьориФорми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

  1. Класически екзерсиз
  2. Съвременни танцови техники
  3. Разработка на сцениюна творба - танц, звук, текст

Литература по темите:

Драматургичен и хореографски материал по избор на преподавателя