TEAM301 Проект Моноспектакъл

Анотация:

курсът включва тренинги и упражнения върху Основите на актьорската техника и репетиции при изграждане на роля в моноспкетакъл

прочети още
Театралнo изкуство и общество

Преподавател(и):

доц. Антоанета Петрова  д-р
доц. Снежина Петрова  

Описание на курса:

Компетенции:

Завършилите курса обогатяват теоретичните знания и сценична практика за Актьорското майсторство.
Предварителни изисквания:
няма

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

  1. Актьорът-това, което вижда, когато действа.
  2. Концентрация на вниманието
  3. Драматургичен текст
  4. Действен анализ
  5. 5. Моят глас, моята личност

Литература по темите:

Станиславски, К.С., „Работа на актьора върху ролята“, изд.Наука и изкуство, София, 1960

Стейтс, Бърт О. Присъствието на актьора. Три феноменологични модела. – Homo Ludens, 2005, № 11

. Мерлин, Белла, цитирана в Зарили, Филип, „За работата на актьора“, Homo Ludens, 2009