VIPM518 Стъклото в изкуството

Анотация:

Стъклото е познато още през 4 век П.Х.Стъклото в античноста и средновековието като художествени предмети /артефакти/ се е използвало и притежавало от вишата аристокрация.Стъклото се е ценяло като златото дори е слузело като разплащателно средство. Изкуството от стъкло се пояавява изторически в почти всички етапи от развитието на човека.Силни етапи в развитието на худозественото стъкло са средновековието в Готиката,по късно в Сецесиона, Кубизма и втората половина на ХХ век.Днес стъклото е неизменна част от архитектурата,дизайна и като значимо изразно средство в изобразителното изкуство скулптура,живопис,декоративно изкуство.

прочети още
Изкуството от стъкло в дизайна и архитектурата

Преподавател(и):

доц. Константин Вълчев  д-р
 Анжело Красини  

Описание на курса:

Компетенции:

Познания и запознаване с изторията на стъклото като материал в изкуството.
Предварителни изисквания:
ИНТРЕС КЪМ ИЗОБРАЗИТЕЛНОТО ИЗКУСТВО

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

1. Каталози от "Пилчук" - Училище по стъкло;Глаз ревю;

2. Видеофилми (филми за творческата дейност на проф. Станислав Либенски)

Изкуството на италианския Ренесанс : Архитектура. Скулптура. Живопис. Рисунки / Под ред. на Ролф Томан; Прев. Мария Донева

Иван Лазаров : Скулпторът / Николай Бошев

Държавен културен институт : Скулптурна колекция / Текстове Соломон Паси, Светлин Русев

Възпитание на скулптора / Михаил Яковлевич Кац

Георги Чапкънов / Венета Иванова; Ред. Ани Владимирова

Величко Минеков : Монография / Искра Велчева

Иван Лазаров : 1889-1952 / Христо Ковачевски; Пер. Юрия Жанова

Българска монументална скулптура : Развитие и проблеми / Венета Иванова

Андрей Николов : Живот и творчество / Михаил Кац

Стефан Димитров;Първият български професор по Керамика;НХА;2008

Голото тяло / Кенет Кларк; Прев. Нели Доспевска

Античная скульптура : [альбом] / Состав. Г. И. Соколов

Андрей Николов : 1878-1959 / Владимир Свинтила; Прев. Ю. Жанова

Yoruba : sculpture of West Africa / William Fagg; Descriptive catalog by John Pemberton 3rd; Ed. Bryce Holcombe

Митове и реалност в античата скулптура по повод изложбата "Богове, хора, маски" - Варна, 2008 / Петко Георгиев, Валентин Плетньов = Myths and reality in ancient sculpture on the occasion of the exhibition "Gods, people, and masks' - Varna, 2008 / Petko Georgiev, Valentin Pletnyov

Технология на финната Керамика (приложен диск)

Керамични пещи за художествена практика; НХА; автор доц. Силвия Панова; 2010

Fur keramikfreunde; Felix Lode; 1987

An introduction to Florentine sculpture in the XV century / J. M. Bulla

Henry Moore : Skulpturen, Zeichnungen, Grafiken

Italian Renaissance Sculpture / Roberta J. M. Olson

Multilingual illustrated dictionary of Byzantine architecture and sculpture terminology / Ed. Sophia Kalopissi-Verti, Maria Panayotidi-Kesisoglu

Neoclassicism and Romanticism : architecture, sculpture, painting, drawings 1750-1848 / Ed. by Rolf Toman

Sculpture : 1900-1945 : after Rodin / Penelope Curtis

La sculpture du haut moyen age / Gerald Collot

Sculpture medievale de Bordeaux et de bordelais

Sculptures : Bronze and marble / Snejana Simeonova

La vie et l'art des inuit du nord Quebecois

Съвременна българска живопис, скулптура, графика / Състав. Петя Дочева = Современная болгарская живопись, скульптура и графика = Contemporary Bulgarian painting, sculpture and graphics = peintureq sculpture et arts graphiques contemporains bulgares = Bulgarische malerei, Plastik und Graphik der Gegenwart = Pintura, escultura y grabado contemporaneos bulgaros

Роден / Бернар Шампиньол; Прев. от фр. език Никола Георгиев

Polskie szklo do potewy 19 wieka / Red. Lucjan Piaty

Технология на финната Керамика (приложен диск)

Керамични пещи за художествена практика; НХА; автор доц. Силвия Панова; 2010

Fur keramikfreunde; Felix Lode; 1987

Polskie szklo do potewy 19 wieka / Red. Lucjan Piaty

Руское художественное стекло / Бейбут Шелковников

Средновековно стакло на Балкану (V-XV век) : Зборник радова са межународног саветована одржаног от 22. до 24. априла 1974 у Београду = Verre medieval aux Balkans (Ve-XVe s.) : recueil des travaux conference internationale Belgrade, 24-26 avril 1974

Технология на финната Керамика (приложен диск)

Керамични пещи за художествена практика; НХА; автор доц. Силвия Панова; 2010

Fur keramikfreunde; Felix Lode; 1987

Painting and sculpture in Europe : 1780 to 1880 / Fritz Novotny

Технология на финната Керамика (приложен диск)

Керамични пещи за художествена практика; НХА; автор доц. Силвия Панова; 2010

Fur keramikfreunde; Felix Lode; 1987

Antique glass in the Ermitage : collection = Античное стекло в собрании Эрмитажа

Ars vitraria : T. I. : Sbornik studii Muzea skla a buzuterie / Jarmila Brozova et al.

Szklo osiemnastowieczne / Slawomira Ciepiela

Staklo : proizvodnja i umetnicka obrada kroz vekove / Ruza Galic-Loncar

Contemporary Bulgarian Sculpture : Voeten collection / Svetlin Russev, Boris Danailov

An exhibition of sculpture and works of art

Henry Moore : Skulpturen, Zeichnungen, Grafiken

Как разбирам скулптурата / Марсел Жимон; Прев. от фр. език Евгения Христова

Contemporary Bulgarian Sculpture : Voeten collection / Svetlin Russev, Boris Danailov

An exhibition of sculpture and works of art

Ancient glass : the Bomford collection of pre-Roman & Roman glass on loan to the city of Bristol Museum & Art Gallery / [compiled by Nicholas Thomas]

Glas der antiken Welt / Peter la Baume

Glass Structures : Design and Construction of Self-Supporting Skins / Jan Wurm

Восточное стекло в Древней Руси / Ф. Д. Гуревич, Р. М. Джанполадян, М. В. Малевская = Oriental glass in Ancient Russia / F. D. Gurewitch, R. M. Djanpoladian, M. W. Malewsky

Handbuch der griechischen Kunst : Architektur, Plastik, Gemmen, Munzen, Schmuck, Metallkunst, Keramik, Glas, Moebel, Textilien, Malerei, Mosaiken / Gisela M. A. Richter

Painting and sculpture in Europe : 1880-1940 / George Heard Hamilton

Огюст Роден : 1840-1917 / Прев. от англ. език Рая Йотова

Николай Шмиргела : По случай 75 години от рождението му / Николай Шмиргела; Ред. Е. Заимова

Handbuch der griechischen Kunst : Architektur, Plastik, Gemmen, Munzen, Schmuck, Metallkunst, Keramik, Glas, Moebel, Textilien, Malerei, Mosaiken / Gisela M. A. Richter

Henry Moore : Skulpturen, Zeichnungen, Grafiken

Neoclassicism and Romanticism : architecture, sculpture, painting, drawings 1750-1848 / Ed. by Rolf Toman

Muzeum skla a bizuterie v Jablonci nad Nisou

Polskie szklo do potewy 19 wieka / Red. Lucjan Piaty

Средства за оценяване:

конферанс дискусия