VIPM395 Семинар: Съвременно приложение на силикатните и пластичните форми

Анотация:

Изкуството от стъкло в дизайна и архитектурата

Преподавател(и):

доц. Константин Вълчев  д-р

Описание на курса:

Компетенции:


Предварителни изисквания:


Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Семинар в извън учебно време

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса: