HACM173 Семинар: Стъкло, медии, изкуство

Анотация:

В рамките на семинара студентите се запознават със съвременните приложения на стъклото в изкуството и архитектурата.

прочети още
Изкуството от стъкло в дизайна и архитектурата

Преподавател(и):

гл. ас. Владимир Димитров  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Студентите ще придобият умения за презентиране на своите идеи и продукция.
Предварителни изисквания:
Няма

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Семинар в извън учебно време

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

  1. Стъкло, медии, изкуство

Литература по темите:

Проблеми на изкуството

Паметници, реставрация, музеи

бюлетин на СБХ

Средства за оценяване:

Участие в семинара

Курсова работа