SMMB012 Управленски контрол

Анотация:

Курсът е с хорариум от 30 академични часа, с различни форми на учебна натовареност:

І. Самостоятелна работа с учебни материали

• Работа с учебна книга - четене, рефлексия на опита, формиране на концепция, извършване на включените упражнения и изпълняване на задания за анализ и проучване на работната среда и практика.

• Работа по проблеми със статии и литературни източници.

• Работа с електронни ресурси.

• Разработване на оценявано и рецензирано от преподавателите текущо задание, индивидуализиращо работата на всеки студент.

• Разработване на групови проекти

ІІ. Работа в група и участие в работни семинари, изискващи активно участие и включване от страна на студентите в дискусиите и упражненията за трениране на умения и разбиране

• Участие в учебни семинари, в които с активни методи на обучение се разрешават възлови проблеми и се формират и усъвършенстват необходими личностни качества.

• Участие в самоподпомагащи се групи и виртуални екипи за дискутиране и решаване на учебни и работни проблеми.

• Участие в синхронни и асинхронни електронни дискусии, модерирани от преподавателя.

• Участие във видео - конферентни семинари.

Целите на курса са:

• да помогне да бъде разбран и прилаган цикъла на контрол,

• да предостави подходи при вземане на решения,

• да ви запознае с техниките на мониторинг и оценяване

прочети още
Мениджмънт за организационно съвършенство

Преподавател(и):

доц. Мария Иванова  д-р
доц. Елмира Банчева  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• концепции за планиране;

• процеса на вземане на решения;

• значението на дейностите за мониторинг и оценяване на дейностите за гарантиране на ефективно използване на ресурсите.

2) могат:

• да използват инструментариума на практическите техники за планиране;

• да прилагат помощните техники за вземане на решения;

• да разработват подходящи методи за мониторинг и оценяване на работното място


Предварителни изисквания:
Студентите да имат знания и/или умения:

• за учене чрез ПДО,

• по български език за правилно писане на управленски документи,

• компютърни умения за работа с текстообработващи програми, Internet и електронна поща.Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

  1. • Планиране и контрол o Рационалният процес на планиране и контрол o Справяне със сложни проблеми • Вземане на решения o Как се вземат управленски решения? o Структуриран подход към процеса на вземане на решения o Ограничения на структурирания подход o Помощни техники при вземане на решения • Мониторинг и оценяване o Упражняване на контрол: мониторинг o Упражняване на контрол: оценяване o Проектиране на формализиран процес на оценяване o Проблеми на мониторинга оценяването Подготовка за изпит

Литература по темите:

Clark, K. and Fujimoto, T. (1991) “Reducing the time to market: the case of the world auto industry” in Henry, J. and Walker, D. (eds.) Managing Innovation, London, Sage, pp. 106-116.

De Bono, E. (1982) Lateral Thinking for Management, Harmondsworth, Penguin.

Drucker, P. F. (1995) The Practice of Management, London, Heinemann.

Fradd, E. H. (1988) “Achieving change in the clinical area: supporting innovation”, Senior Nurse, Vol. 8, No. 12, pp. 19-21.

McCollam, A. and White, J. (1993) Building on Experience, Edinburgh, Scottish Association for Mental Health.

Rawlinson, J. G. (1981) Introduction to Creative Thinking and Brainstorming, London, British Institute of Management Foundation.

Sargent, A. (1976) Decision Taking, London, Industrial Society.

Van Gundy, A. B. Jr. (1988) Techniques of Structural Problem Solving, 2nd edn., New York, Van Nostrand Reinhold.

Средства за оценяване:

ПИСМЕНИ ЗАДАЧИ

УЧАСТИЕ В СЕМИНАРНО ЗАНЯТИЕ