SMMB026 Проект: Разработване на бизнес план

Анотация:

Мениджмънт за организационно съвършенство

Преподавател(и):

проф. Кристиян Хаджиев  д-р
проф. Димитър Тенчев  д-р

Описание на курса:

Компетенции:


Предварителни изисквания:


Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Проект

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса: