SMMB024 Самостоятелна работа: Управление на връзките с потребители и клиенти

Анотация:

Мениджмънт за организационно съвършенство

Преподавател(и):

проф. Димитър Тенчев  д-р
 Цилия Стоянова  

Описание на курса:

Компетенции:


Предварителни изисквания:


Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Самостоятелна работа

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса: