MBAM029D Проект: Маркетингови анализи

Анотация:

" Целта на курса е да представи методи на маркетингов анализ, които наблягат върху осмислянето на пазара.

" Курсът обучава студентите как да съставят, провеждат и анализират проучване на пазар. Акцентът е върху разкриване на структурата и сегментацията на пазара.

" Основна цел на курса е да даде на студентите практическа демонстрация на методи на анализ, широко използвани в консултирането и маркетинговите проучвания, а именно: факторен анализ, карта на потребителското възприемане, съвместен анализ и клъстърен анализ.

прочети още
Маркетинг мениджмънт ДО

Преподавател(и):

доц. Ваня Сланчева-Банева  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

" да съставят, провеждат и анализират проучване на пазар;

" да сегментират и таргетират пазар.

2) могат:

" да прилагат избран маркетингов анализ за сегментиране на пазар, за анализ на потребителското възприемане, клъстърен анализ и др.


Предварителни изисквания:
Курсът предполага студентите да имат основни знания по статистика

Форми на провеждане:
Дистанционен

Учебни форми:
Проект

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса: