Иновации и предприемачество в компютърните и комуникационни технологии

Програмна схема

Иновации и предприемачество в компютърните и комуникационни технологии

Надграждащ семестър

Аудиторни курсове (кредитни)

Тренингови курсове