MUSM447 Работа в проект "Мюзикъл, музикална драма и комедия"

Анотация:

Работа в проект "Мюзикъл, музикална драма и комедия" е курс в който студентите анализират необходимите практически умения във връзка с тяхната специалност в програма "Музика".

?Изграждат навици за изследователски подход към поставените задачи.

Придобиват слушателски и изпълнителски умения в работата с музика, разнообразна в жанрово-стилово отношение.

прочети още
Мюзикъл – музикална драма и комедия

Преподавател(и):

доц. Нина Найденова  д-р
преп. Симеон Симеонов  
 Наталия Афеян  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

?Студентите придобиват сценични навици и поведение, необходими в тяхната практическа, творческа и сценична дейност


Предварителни изисквания:
Бакалавърска степен

Умения за успешна сценична изява, базирана на аналитичен подход

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Проект

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

Българска и чуждоезична литература за музикален театър

Средства за оценяване:

Текуща

Оценка за писмен анализ