MUSM446 Практика: Пеене и танц в мюзикъл

Анотация:

Пеене и танц в мюзикъл е курс в който студентите изявяват публично придобитите практически умения във връзка с тяхната специалност в програма "Музика".

?Изграждат умения за интерпретация на музика разнообразна в жанрово-стилово отношение.

прочети още
Мюзикъл – музикална драма и комедия

Преподавател(и):

доц. Татяна Соколова  д-р
доц. Анна Пампулова  д-р
 Наталия Афеян  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

Придобиват сценични навици и поведение, необходими в тяхната практическа, творческа и сценична дейност;

Разбират механизма на изграждане на сценични умения в жанра;

Съчетават вокалната с двигателната култура.


Предварителни изисквания:
Бакалавърска степен

Умения за успешна сценична изява

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Практика, практикум

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

  1. Самостоятелна работа
  2. Репетиционен период
  3. Участия в публични изяви

Литература по темите:

Българска и чуждоезична литература за музикален театър