MUSM443 Актьорско майсторство

Анотация:

Мюзикъл – музикална драма и комедия

Преподавател(и):

доц. Нина Найденова  д-р
преп. Симеон Симеонов  

Описание на курса:

Компетенции:


Предварителни изисквания:


Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса: