MUSM107CS Класическо пеене

Анотация:

Професионалното владеене на гласовия апарат с всички негови компоненти се доусъвършенства. Възможни са всякакви упражнения, целящи подържането на гласовата и дихателна техника, както и боравенето с различен тип вибрато и пеенето с висок, среден и нисък импеданс.

Репертоарът е строго индивидуален спрямо натюрела на гласа по избор и по договореност с преподавателя.

Оптимален работен плат - за оперен певец - 4 оперни партии /или две оперни и две кантатно-ораториални/ от различни стилови епохи /поне три различни епохи/

за кантатно-ораториален - 4 кантати или оратории от различни стилови епохи

за концертно-камерен - 60 песни за годината/отпоне 10 различни автори/ или два вокални цикъла и отделни песни от различин стилови епохи - поне четири стилови епохи.

/Ренесансът е отделна епоха от Барока/. Барокът би могъл да се раздели на италиански, френски, немски, английски - тогава се избират и зачисляват две слилови епохи, като към тях се прибавят още две - класицизъм или романтизъм, и музика на ХХ век.

Детайлно познаване на орнаментиката и мелизматиката на Ренесанса и Барока.

Детайлно познание и разграничение на стилистиката на ранния от късния романтизъм, придобиване на опитност с съвременна партитура.

прочети още
Мюзикъл – музикална драма и комедия

Преподавател(и):

проф. Албена Кехлибарева-Стоянова  д-р
 Наталия Афеян  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Познанията и уменията са такива, каквито са на млад утвърждаващ се професионален певец. Възможно е представяне на конкурси, ангажирането в оперни трупи и в състави за концертна дейност
Предварителни изисквания:
Успешно завършен бакалавърски курс

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Индивидуален с корепетитор

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

поне десет заглавия на български език в областта на вокалното и сценичното изкуство

по две на английски, немски, френски и други езици

Средства за оценяване:

Присъствие - 80 % от лекциите

Посещение на оперни спектакли, камерни и симфонични концерти,

Участие в концерти

Подготовка и изнасяне на самостоятелин концерт

Участие в оперни спектакли или кантатно-ораториални творби

Степени на текущо оценяване:

висока активност

активност

средна активност

пасивност