CTRM123 Анализ на терористични актове и профилиране на терористи, терористични групи и организации

Анотация:

Целта на курса е студентите да придобият знания и умения за:

- методите и средствата, използвани при извършване на терористична дейност;

- профилиране на терористичните групи и организации;

- методиката за анализ и класификация на терористичните актове;

- методиките за профилиране на терористичните групи и организации;

- организационни мерки за противодействие на тероризма.

прочети още
Противодействие на престъпността и тероризма

Преподавател(и):

 Красимир Желязков  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• какви са принципите за профилиране на групи и индивиди участващи в терористична дейност;

• съвременните форми на функциониране на тероризма.

2) могат:

• да правят анализ на извършени терористични актове;

• да прогнозират поведението на терористични организации, групи и участници в тях;

• да прилагат придобитите знания и умения.


Предварителни изисквания:
Студентите да имат:

• Познания за международни правни регламенти отнасящи се за борбата с тероризма.

• Познания за системата за национална сигурност и правната рамка на дейността на службите отговорни за борбата с тероризма.

• Умения за работа с научни изследвания, анализи, оценки, бази данни и др.Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

Основна

Stern, Jessica. Terror in the Name of God: Why Religious Militants Kill. New York, HarperCollins, 2003. 368 p.

Al-Khattar, Aref M. Religion and Terrorism: An Interfaith Perspective, foreword by Vincent Moore. Westport, CN, Praeger, 2003. 125 p.

Clymer, Jeffory A. America's Culture of Terrorism: Violence, Capitalism, and the Written Word. Chapel Hill, NC, University of North Carolina Press, 2003. 277 p.

Corlett, J. Angelo. Terrorism: A Philosophical Analysis. Boston, MA, Kluwer Academic Publishers, 2003. 228 p.

Cragin, Kim and Daly, Sara A. The Dynamic Terrorist Threat: An Assessment of Group Motivations and Capabilities in a Changing World. Santa Monica, CA, RAND, 2004. 106 p. (RAND Project Air Force)

Deikman, Arthur J. Them and Us: Cult Thinking and the Terrorist Threat, foreword by Doris Lessing. Berkeley, CA, Bay Tree Publishing, 2003. 206 p.

Explores the phenomenon of terrorism past and present.

Precht, Robert E. Defending Mohammad: Justice on Trial. Ithaca, NY, Cornell University Press, 2003. 183 p.

Gaylin, Willard. Hatred: The Psychological Descent into Violence. New York, Perseus Books Group PublicAffairs, 2003. 261 p.

Gupta, Suman. The Replication of Violence: Thoughts on International Terrorism after September 11th 2001. Sterling, VA, Pluto Press, 2002. 135 p.

Israeli, Raphael. Islamikaze: Manifestations of Islamic Martyrology. Portland, OR, Frank Cass, 2003. 494 p.

Kukis, Mark. "My Heart Became Attached": The Strange Odyssey of John Walker Lindh. Washington, Brassey's, Inc, 2003.

Lentricchia, Frank and McAuliffe, Jody. Crimes of Art + Terror. Chicago, University of Chicago Press, 2003. 187 p.

Levy, Bernard-Henri. Who Killed Daniel Pearl? Hoboken, NJ, Melville House Publishing, 2003. 454 p.

Martin, Gus. Understanding Terrorism: Challenges, Perspectives, and Issues. Thousand Oaks, Ca, Sage Publications, 2003. 413 p.

Rogers, Paul. Losing Control: Global Security in the Twenty-First Century. Sterling, VA, Pluto Press, 2002. 184 p.

Terrorism and War: Unconscious Dynamics of Political Violence, edited by Coline Covington, Paul Williams Jean Arundale and Jean Knox. New York, Karnac, 2002. 435 p.

Toft, Monica Duffy. The Geography of Ethnic Violence: Identity, Interests, and the Indivisibility of Territory. Princeton, NJ, Princeton University Press, 2003. 226 p.

Zunes, Stephen. Tinderbox: U.S. Foreign Policy and the Roots of Terrorism, Foreword by Richard Falk. Monroe, ME, Common Courage Press, 2003. 264 p.

Бърджън, П. Свещената война в тайния свят на ислямския тероризъм, ИК "Прозорец ", С. 2002

Жер, Фр. Доброволци за смърт. История на самоубийствените атентати, ИК "Лик ", С. 2004

Кар, К, Уроците на терора, Обсидиан, С.2002

Съвременният тероризъм - том 1: Ислямски тероризъм, съст. Мария Арабаджиева, Явор Иванов, Абагар, С. 2005 г.

Трифонов, Т. "Същност и съдържание на терористичната дейност", С., 1997г.

Трифонов, Т. "Тероризъм. Политически и правни аспекти" , С., 1998г.

Трифонов, Т.; Пейчев, А., "Тероризмът", Фондация "Национална и международна сигурност" С., 2003 г.

Трифонов, Т; Славов, С., "Теоретични проблеми на разузнаването", част I,

Фондация "Национална и международна сигурност" С., 2000 г.

Трифонов, Т; Славов, С., "Теоретични проблеми на разузнаването", част II,

Фондация "Национална и международна сигурност" С., 2000 г.

Философия по време на терор: Диалози с Юрген Хабермас и Жак Дерида, съст. Джована Борадори, Критика и хуманизъм С.2004

Интернет ресурси

The 9/11 Commission Report: Final Report of the National Commission on Terrorist Attacks Upon the United States. 2004.

http://www.gpoaccess.gov/911/index.html

9/11 and Terrorist Travel.

http://www.9-11commission.gov/report/911_TerrTrav_Monograph.pdf

Center for Defense Information: Terrorism.

http://www.cdi.org/program/index.cfm?programid=39

FindLaw Legal News: Special Coverage: War on Terror.

http://news.findlaw.com/legalnews/us/terrorism/

International Information Programs: USINFO.STATE.GOV.

http://usinfo.state.gov/is/international_security/terrorism.html

Joint Task Force Guantanamo.

http://www.nsgtmo.navy.mil/JTFgtmo/

MIPT Oklahoma City National Memorial Institute for the Prevention of Terrorism.

http://www.tkb.org/Home.jsp

Monograph on Terrorist Financing.

http://www.9-11commission.gov/report/911_TerrFin_Monograph.pdf

Patterns of Global Terrorism. Washington, U.S. Department of State, 2003.

http://www.state.gov/s/ct/rls/pgtrpt/2003/c12108.htm

SITE Institute

http://www.siteinstitute.org/

Terrorism Law and Policy - JURIST

http://jurist.law.pitt.edu/terrorism.htm

Средства за оценяване:

- писмени задачи - 20 %

- устен изпит - 40 %

- дискусия - 40%