ARTM022 Проект: Класически и нетрадиционни подходи към техниките и материалите в пространствения дизайн

Анотация:

Пространствен дизайн

Преподавател(и):

проф. Борис Сергинов  д-р
 Теодора Пешева  д-р

Описание на курса:

Компетенции:


Предварителни изисквания:


Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Проект

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса: