ARTM018 Проект: Тотален дизайн в интериора - І част

Анотация:

Пространствен дизайн

Преподавател(и):

доц. Ралица Стефанова  д-р
гл. ас. Руслан Лозев  д-р

Описание на курса:

Компетенции:


Предварителни изисквания:


Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Проект

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса: