MSCM902 История и култура на Древен Египет

Анотация:

• Въвеждащо изложение на историята на Древен Египет с нейните културологични особености. Въведение в египетската хронология, основни периоди на най – древната египетска история и особеностите на историческия процес – причини, следствия, главни събития, разгледани през призмата на египетската култура – религия, светоусещане, бит и контакти с другите цивилизации на древността.

прочети още
Древният Египет в Класическата епоха

Преподавател(и):

проф. Сергей Игнатов  д.н.
доц. Теодор Леков  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• Основните периоди,събития и действащи лица в египетската история

• Отличителните особености на древноегипетската култура

2) могат:

• Да съпоставят характерните особености на историята на Древен Египет с историята на древните общества

• Да ограничават собствено египетските особености в тяхната духовна култура, както и да познават наученото в контекст


Предварителни изисквания:
• Общи познания в областта на Старата История

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

2. Петровский, Н.С. Египетский язык. Ленинград 1958

3. Петровский, Н.С. Сочитания слов в египетском языке. Москва 1978

4. J.P. Allen. The inflexion of the verb in the pyramid text. Bibl. Aeg. Malibu 1984

5. J.P. Allen Form, function and meaning in the Early Egyptian verb. Lingua Aegyptica1

6. Binnick R. I. Time and the verb. A guide to Tens and aspect. Oxford 1991

7. Callender J.B. Studies in the nominal Sentence in Egyptian and Coptic. LA 1984

8. Cerny J.,S.I. Groll A late Egyptian Grammar. Rome 1974

9. Comrie B. Language universals and Linguistic Typology. Cambridge 1985

10. Depuydt L Conjunction, Contiguity, Contingency. Oxford 1993

11. Doret E. The Narrative verbal system of Old and Middle Egyptian.Geneva 1986

12. Edel E Altagyptische Grammatik. Roma 1955-1964

13. Erman Neuagyptische Grammatik. Leippzig 1933

14. Gardiner A.H. Egyptian Grammar. Oxford 1957

15. Gunn B. Studies in Eggyptan Syntax. Paris 1924

16. Hock H.H. Principles of Historical Linguistics. Berlin 1991

17. Loprieno A. Ancient Egyptian. A linguistic Introduction. Cambridge 1995

18. Polotski H.J. Egyptian Tenses.Juraselem 1965

19. Schenkel W. Die alaegyptische Suffixkonjugation .Wiesbaden 1975

20. Schenkel W Einfuehrung in die altaegyptisce Sprashwissenschsft. Darmstadt 1990

21. Westendorf W. Der Gebrauch des Passivs in der Klassischen Literatur der aegypter

Средства за оценяване:

- тест

-курсова работа