MSCM071 История на Източното Средиземноморие

Анотация:

• Курсът запознава студентите с древните цивилизации на Източното Средиземноморие, като акцентът се поставя на Анатолия, Предна Азия и Леванта.

• Разглеждат се основните центрове на древната култура в района: Хититското царство, Крит, Кипър, Сирия и Финикия.

прочети още
Средиземноморският свят: Елада, Рим и древният Близък изток

Преподавател(и):

доц. Майя Василева  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Да знаят:

• Основните центрове на древните цивилизации в Източното Средиземноморие.

• Най-важните културни достижения на тези народи в Източното Средиземноморие.

Да могат:

• Да анализират исторически и археологически извори.

• Да правят културно-исторически анализ.


Предварителни изисквания:
няма

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

 1. Източното Средиземноморие в контекста на древния свят
 2. Минойският Крит – основни моменти от историята
 3. Минойско-микенската култура
 4. Хититското царство и Източното Средиземноморие
 5. Древните писмености на Източното Средиземноморие
 6. Култ и религия в Източното Средиземноморие
 7. Троя
 8. Ранната култура и история на Източното Средиземноморие
 9. Късно-хититските царства
 10. Елините в Анатолия
 11. Фригия и Лидия
 12. Финикийци и елини по море
 13. Азбуките в Източното Средиземноморие
 14. Ахеменидска Персия
 15. Културният принос на древното Източно Средиземноморие

Литература по темите:

ОСНОВНИ СЪЧИНЕНИЯ:

Василева, М. Цар Мидас между Европа и Азия. С., 2005.

Димитров, П. Индоевропейски езици и култура. София, 2007.

Bryce, T. The Kingdom of the Hittites. Clarendon Press, Oxford, 1998.

Bryce, T. The Trojans and Their Neighbours. New York, London, 2006.

Bryce, T. Letters of the Great Kings of the Ancient Near East. The Royal Correspondence of the Late Bronze Age. Routledge, London and New York, 2003.

Castleden, R. Minoans. Life in Bronze Age Crete. Routledge, New York and London, 1990.

Castleden, R. Mycenaeans. Routledge, New York and London, 2005.

Chadwick, J. The Mycenaean World. Canbridge, 1976.

Chadwick, J. Linear B and Related Scripts. University of California Press / British Museum, 1997.

Kuhrt, A. The Ancient Near East c. 3000-300 BC. 1-2. Routledge, London and New York, 1995.

Latacz, J. Troy and Homer: Towards a Solution of an Old Mystery. Oxford, 2004.

Sasson, J. (ed.) Civilizations of the Ancient Near East. Vol. 1-2. Peabody, 2000.

ДОПЪЛНИТЕЛНА ЛИТЕРАТУРА:

Богданов, Б. История на старогръцката култура. Наука и изкуство. София, 1989.

Briant, P. From Cyrus to Alexander: A History of the Persian Empire. Winona Lake, Ind., 2002.

Duhoux, Y., Morpurgo Davies, A. (ed.), A Companion to Linear B: Mycenaean Greek Texts and Their World, Volume 1. Louvain-la-Neuve/Dudley, MA: Peeters, 2008.

Ventris, M., J. Chadwick. Documents in Mycenaean Greek. Cambridge, 19732.

http://projectsx.dartmouth.edu/classics/history/bronze_age/index.html - за егейския свят през ІІ хил. пр. Хр.; за минойския Крит и полезни линкове – към гръцкото министерство на културата; речник на термините и др.

http://ancient-greece.org/images/museums/athens-mycenaean/index.html#10 - гръцки музеи; микенските находки в Националния археологически музей в Атина