MSCM001 Най-ранни писмени системи на Средиземноморието

Анотация:

АНОТАЦИЯ И ЦЕЛИ НА КУРСА

• В този курс ще се насочим към клинописа, като ще обърнем внимание на неиндоевропейския характер на системата и как той обслужва нуждата от писмена на хитити, лувийци и палайци.

• Втори център на внимание е системата на писмата А и Б от Крит (и Микена) и каква е тяхната връзка с клинописа.

• Трети момент е да се занимаем с културните предпоставки и да се задълбочим в същината на запазените сведения.

• Накря, курсът ще се съсредоточи върху изучаването на данни от надписи и класификацията им.

прочети още
Средиземноморският свят: Елада, Рим и древният Близък изток

Преподавател(и):

проф. Петър Димитров  д.н.
гл. ас. Владимир Маринов  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

ПРЕДВАРИТЕЛНИ ИЗИСКВАНИЯ

Студентите да имат знания и/или умения:

По клинопис и писмената от глинените таблички с А и Б писмото от Крит и другаде.

КОМПЕТЕНЦИИ

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• Какво е клинопис и как да го разчитат.

2) могат:

• Ще могат да разбират кое е гръцко, четейки текстове от табличките от Крит и другаде.


Предварителни изисквания:
ПРЕДВАРИТЕЛНИ ИЗИСКВАНИЯ

Студентите да имат знания и/или умения:

По клинопис и писмената от глинените таблички с А и Б писмото от Крит и другаде.

Форми на провеждане:
Дистанционен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ЛИТЕРАТУРА

1. П. Димитров. Индоевропейски езици и култура. София, 2007.

2. Reading the Past. Barnes& Noble1998. Introduced by J.T.Hooker.

3. John Chadwick. The Decipherment of Linear B. Cambridge, 1967.

4. John Chadwick. The Mycenaean World, Cambridge, 1976.

5 O. R. Gurney. The Hittites, Penguin: 1981.

Средства за оценяване:

Тест; практическо изучаване на място в музей