CASM137 Дигитално интерпретиране на визуалното пространство

Анотация:

Графичен дизайн за дигитални и печатни медии

Преподавател(и):

 Елка Георгиева  

Описание на курса:

Компетенции:


Предварителни изисквания:


Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса: