CASM122 Шрифт

Анотация:

Въведение в историята на шрифта, калиграфията и типографията.

Придобиване на основни познания по основни поропрции и взаимоотношения на отделните съставни елементи на шрифтовия знак, на отношенията между отделните знаци както графично, така и в план обща композиция.

Придобиване на базисни умения за проектиране на рационален шрифт от гротесков тип.

Усвояване на принципите на приложение на шрифта в графичния дизайн и значимостта на неговата роля.

прочети още
Графичен дизайн за дигитални и печатни медии

Преподавател(и):

гл. ас. Захарина Петрова-Проданова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

история и развитие на шрифта, калиграфията и типографията

история и развитие на славянските шрифтове - глаголица

основни принципи на проектиране на рационален шрифт – главни, редовни, цифри и допълнителна гарнитура

2) могат:

да проектират рационален шрифт от гротесков тип – главни, редовни, цифри и допълнителна гарнитура

професионално да кирилизират шрифтове на база латиница

да прилагат получените знания в областта на графичния дизайн
Предварителни изисквания:
няма

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

 1. Обща история на писмото и шрифта.
 2. Капиталис монументалис – съвършенство на главните букви.
 3. Обща история на типографията.
 4. Историческо развитие на славянските шрифтове – глаголица и кирилица.
 5. Теория на калиграфията.
 6. Видове калиграфия – европейска, азиатска, арабска.
 7. Запознаване с принципите на построяване на шрифт Гротеск и конструиране на главни букви от шрифта.
 8. Междубуквено и междуредово разстояние, разредка.
 9. Създаване на класическа и свободна композиция на базата на Гротеск.
 10. Проектиране на приложна задача с Гротеск – принципи, композиция
 11. Основни принципи на шрифт Блок, конструиране на главни и редовни букви, и цифри
 12. Проектиране на приложна задача с шрифт Блок – принципи, композиция.
 13. История на пишещите материали и повърхности.
 14. Практически занятия по калиграфия – методи и основни принципи.
 15. Видове дигитални шрифтове – характеристики и употреба.

Литература по темите:

1. Йончев, В, „Шрифтът през вековете“, Издателство „Български художник“, София, 1964, 1971, 1975;

2. Йончев, В, „Древен и съвременен български шрифт“, Издателство „Български художник“, София, 1982;

3. Йончев, В, „Азбуката от Плиска, кирилицата и глаголицата”, Издателство „Кирил Гогов и синове“, София, 1997;

4. Груев, С, „Ревизия“, Издателство на НХА, София, 2009;

Средства за оценяване:

Текущо и крайно оценяване чрез практически разработки и финално презентиране на проектите