TEAM220 Стаж

Анотация:

Театралнo изкуство и общество

Преподавател(и):

проф. Възкресия Вихърова  д-р
доц. Ася Иванова  д-р
доц. Снежина Петрова  

Описание на курса:

Компетенции:


Предварителни изисквания:


Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Стаж

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса: