TEAM203 Театрална Лаборатория за драматурзи ІІ част – интердисциплинарни подходи

Анотация:

Театралнo изкуство и общество

Преподавател(и):

доц. Възкресия Вихърова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:


Предварителни изисквания:


Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса: