CREM061 Проект: Драматургична ситуация и диалог

Анотация:

Театралнo изкуство и общество

Преподавател(и):

проф. Пламен Дойнов  д.н.

Описание на курса:

Компетенции:


Предварителни изисквания:


Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Проект

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса: