SHEB405 Principles of Business Statistics

Анотация:

Бизнес икономика (съвместна програма с университета в Йорк)

Преподавател(и):

 Dr. Petros Golitsis  
гл. ас. Екатерина Цветанова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:


Предварителни изисквания:


Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса: