SHEB401 Principles of marketing

Анотация:

Бизнес икономика (съвместна програма с университета в Йорк)

Преподавател(и):

 Aggeliki Papakonstantinou  
доц. Надежда Димова  д-р
гл. ас. Димитър Трендафилов  д-р

Описание на курса:

Компетенции:


Предварителни изисквания:


Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса: