SODB212 Анатомия и физиология на слуха и говора

Анотация:

Да представи познания за устройството на слуховата система и речевите органи

• Да запознае студентите с неврофизиологичните основи на вербалната комуникация

• Да запознае студентите с методите на изследване на слуха и говора

прочети още
Логопедия

Преподавател(и):

проф. Виолета Боянова  д-р
доц. Маргарита Станкова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят: Знаят устройството на ухото и слуховата сензорна модалност.

2) могат: Могат да правят оценка и клинична интерпретация на изследвания на слуха и периферните речеви органи
Предварителни изисквания:


Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

1. Беккер, К.М., М. Совак /Логопедия, М. 1981/

2. Боянова, В. Анатомо - физиологични особености на заекващите деца. Бл-д, 1990.

3. Волкова,Л.С.,Логопедия, М.1989.

4. Мавлов, Л, В. Боянова. Анатомия и физиология на човека, Изд. Алтея,С.,1992,1994,1997г.,2005г

5. Мавлов, Л.,Фундаментална неврология, 2000, изд. Б.Стаменов, С.

6. МКБ - 10, Психични и поведенчески разстройства, С. 1998.

7. Стамов,В., Логопедия, Бл-д, 1995.

8. ASHA Guidelines: Terminology Pertaining to Fluency and Fluency Disorders,vol.41, 2,March-April,1999.

9. Owens ,R.,D.Metz,Ad.HaasqIntroduction to Communication Disorders, 2000, Allyn and Bacon

10. Shames,G.,El.Wiig.Human Communication Disorders.Merrill Publishing company,1990.

Средства за оценяване:

тест

самостоятелна работа