CELB101 История на развитието на природните науки

Анотация:

Курсът дава обща представа и познания за развитието и перспективите на природните науки и тяхната роля за духовния и материален напредък. Формиране на способност за преценка на значимостта на откритията и изобретенията в миналото и настоящето.

прочети още
Биология - обща и приложна

Преподавател(и):

доц. Галина Сачанска  д-р
ас. Даяна Борисова  

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

Студентите получават обща представа за развитието и перспективите на природните науки и тяхната роля за духовния и материалния напредък.

2) могат:

Могат да преценяват значимостта на откритията и изобретенията в миналото и настоящето.


Предварителни изисквания:
Студентите да имат знания и/или умения:

Студентите следва да имат познания от средното училище.Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

1. Научното любопитство, Е. Головински, 2008, Издателство на Нов Български Университет

2. История на науката. Р. Спангенбърг, Д. К. Моузър, т.1 и т.2р изд. Рива, София, 2007.

Средства за оценяване:

ПИСМЕНИ ЗАДАЧИ - 40 % / ПРАКТИЧЕСКА ЗАДАЧА -10 %/ УСТЕН ИЗПИТ - 40% / Самостоятелна работа:

Курсова работа на английски език, презентация на английски език, превод и резюме на научни статии -10%