PMCB205 Демокрация – модели и практики

Анотация:

Журналистика

Преподавател(и):

проф. Антоний Тодоров  д.н.
гл. ас. Иван Начев  д-р

Описание на курса:

Компетенции:


Предварителни изисквания:


Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса: