MUSB061 Базов инструмент

Анотация:

Курсът е едносеместриален и се състои от 30 часа. Студентите се подготвят в зависимост от спецификите и характеристиките на обучението по музика и различните специалности които изучават – класически инструмент (пиано, цигулка и др.), оперно пеене, камерно пеене, поп и джаз инструмент (пиано, китара и др.), поп и джаз пеене и др. За осъществяването на тази цел основно значение имат часовете от курс "Базов инструмент“. Упражненията и пиесите, които се разучават и изработват, са изцяло съобразени с индивидуалните възможности и минали опитности на всеки един студент, тъй като музикално-теоретичната им подготовка в началото на курса е на различно ниво. В курса се изработват базови музикални умения като: чувство за ритъм, за тон, различни динамични нюанси и чувство за стил.

прочети още
Музика

Преподавател(и):

гл. ас. Златка Златкова  д-р
проф. Милена Шушулова-Павлова  д-р
 Милко Милков  д-р
гл. ас. Ана Линчева  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

1) Студентите да знаят:

• да разучават сами определени музикални произведения

• да анализират самостоятелно проблемите в различните музикални форми

• да използват свободно педализация

2) Да могат:

• да свирят етюди с по-сложни технически проблеми

• да обхващат цялостно формата на музикалното произведение

• да се чувстват удобно свирейки и използвайки целия тонов обем на клавиатурата

• Да изградят изпълнителски умения, сценично поведение, да развиват стремеж към усъвършенстване.


Предварителни изисквания:
Студентите да имат задълбочени знания по солфеж и музикална теория, както и технически инструментални умения.

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

 1. Байер -Начална школа по пиано
 2. Байер -Начална школа по пиано
 3. Байер -Начална школа по пиано
 4. Л.Кутева / М.Куртева - Начална шсола по пиано
 5. Л.Кутева / М.Куртева - Начална шсола по пиано
 6. Л.Кутева / М.Куртева - Начална шсола по пиано
 7. Руска школа по пиано
 8. Руска школа по пиано
 9. Руска школа по пиано
 10. Бах - малки пиеси и хорали
 11. Бах - малки пиеси и хорали
 12. Бах - малки пиеси и хорали
 13. Хайдн - Менуети, лендлери и немски танци
 14. Хайдн - Менуети, лендлери и немски танци
 15. Хайдн - Менуети, лендлери и немски танци

Литература по темите:

Фердинанд Байер - Начална школа по пиано

Лидия Кутева / Милена Куртева - Начална школа по пиано

Руска школа по пиано

Малки пиеси от Бах, Хайдн, Моцарт