MUSB006К Поп и джаз клавишни инструменти

Анотация:

Курсът се състои от 30 академични часа, които се предлагат през всеки

Пролетен семестър на академичната учебна година и е пхредназначен за

студенти от ФБО които изучават поп и джаз клавишни инструменти.

Курсът се провежда в съответствие с Наредба за учебния процес в НБУ като

индивидуален курс и се организира в групи от 3 до 5 обучаеми.

Насочеността на курса е към усъвършенстването на придобитото в

предишните части теоретично и практично овладяване на методическите

похвати, с работата по различни модели на интерпретация в обучението по

поп и джаз клавишни инструменти, както и изграждането на

наблюдателност, изпълнителски умения, сценично поведение, стремеж към

усъвършенстване.

прочети още
Музика

Преподавател(и):

доц. Ангел Заберски  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

• Да Формира и развие у студентите изпълнителски и преподавателски

умения в тяхната бъдеща дейност.

• Да насочи към теоретично и практично изясняване на методическите

похвати, свързани с моделите на обучение.

• Да изгради наблюдателност, изпълнителски умения, сценично поведение,

стремеж към усъвършенстване
Предварителни изисквания:
Студентите да имат задълбочени знания по солфеж и музикална теория,

както и технически инструментални/вокални умения. Те следва да са

преминали обучение в курсовете предхождащи настоящия курс, както и да са

натрупали необходимите познания за работа по специалността.Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Индивидуален

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

The real book vol.1-12

Jammie Aebersold vol.1-20

Bill Evans-jazz standarts

Средства за оценяване:

1. Интерпретация 30%

2. Практическа разработка 20%

3. Презентация 50%