MUSB006G Китара

Анотация:

Курсът се състои от 30 академични часа, които се предлагат през всеки Пролетен семестър на академичната учебна година и е пхредназначен за студенти от ФБО които изучават инструмента китара. Курсът се провежда в съответствие с Наредба за учебния процес в НБУ като индивидуален курс и се организира в групи от 3 до 5 обучаеми.

Насочеността на курса е към усъвършенстването на придобитото в предишните части теоретично и практично овладяване на методическите похвати, с работата по различни модели на интерпретация в обучението по инструмента китара, както и изграждането на наблюдателност, изпълнителски умения, сценично поведение, стремеж към усъвършенстване.

прочети още
Музика

Преподавател(и):

проф. Панайот Панайотов  д-р
 Валери Градинарски  
 Николай Шейнов  

Описание на курса:

Компетенции:

• Да Формира и развие у студентите изпълнителски и преподавателски умения в тяхната бъдеща дейност.

• Да насочи към теоретично и практично изясняване на методическите похвати, свързани с моделите на обучение.

• Да изгради наблюдателност, изпълнителски умения, сценично поведение, стремеж към усъвършенстване.
Предварителни изисквания:
Студентите да имат задълбочени знания по солфеж и музикална теория, както и технически инструментални/вокални умения. Те следва да са преминали обучение в курсовете предхождащи настоящия курс, както и да са натрупали необходимите познания за работа по специалността.

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Индивидуален с корепетитор

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

 1. 1. Елеменарна теория.Изясняване на зависимостта между понятията Лад, Гама и Тоналност.
 2. 2. Позиции по грифа на китарата. Смяна на позицията.
 3. Изучаване на свободните струни. Методи на настройване.
 4. 4. Заучаване на нотите на отделние струни с преоритет към шеста, пета и четвърта.
 5. 5. Пентатоники в Ла минор и До мажор.
 6. 6.Гами без алтерация в две октави и арпежи.
 7. 7. Блус схеми. Крако описание на 12 тактова схема "блус"
 8. 8. Прима виста на нотен и на акордов текст.
 9. 9. Стари ладове. Произход и исторически факти.
 10. Гама До мажор за бас китара. Разглеждане на всички форми по грифа до 12 позиция.
 11. Изясняване на различията в пръстовките при свиренето на гами на електрическа, класическа и бас китара.

Литература по темите:

Кирилица

1. Панайотов, П. Гами и технически упражнения за китара. „Музика“, София, 1987.

2. Панайотов, П. Школа за китара. „Музика“, София, 1988.

3. Панайотов, П. Школа за електрическа китара. „Музика“, София, 1988.

4. Панайотов, П. Методически виждания за началното обучение по китара. „Музикални хоризонти“, кн. 10, София, 1988.

5. Панайотов, П. Леки пиеси за китара. „Музика“, София, 1989.

Латиница

Leavitt, William. Reading Studies for Guitar: Positions One Through Seven and Multi-Position Studies in All Keys. Berklee Press Publications, 1986, 112 p.

Leavitt, William. Advanced Reading Studies for Guitar: Guitar Technique (Advanced Reading: Guitar). Berklee Press Publications, 1986, 112 p.

Leavitt, William. A Modern Method for Guitar, Volume 1

Средства за оценяване:

1. Интерпретация 30%

2. Практическа разработка 20%

3. Презентация 50%