PMCB104 Обществото в кадър

Анотация:

Курсът се състои от 30 академични часа, в които студентите ще се запознаят с отразяването на обществения живот в аудио-визуални образи. Това отразяване в едни случаи е директно и обект ще бъдат документални филми, занимаващи се с различни явления: атентатите 2001 в новелите от "11 септември", глобалното затопляне в "Неудобната истина" на Ал Гор, недъзите на капитализма във филмите на Майкъл Мур и т.н.. Акцент ще се сложи върху "Чия е тази песен" на Адела Пеева - снитез на балканската нетолерантност.

Ще се разглеждат и не толкова директни връзки. Образът на българина, с който искаме да се идентифицираме: "Време разделно" и "Възвишение". Образът на България - от инсталацията на Чьорни и "Да живее България". Различният като нечовешко същество: "Изкуствен интелект". Цената на живота - "Човешкият капитал". Холокоста - "Животът е прекрасен". Принципът на целия курс поркарва тезата, че всяка обществена идея става по-достъпна емоционално чрез образи.

прочети още
Връзки с обществеността

Преподавател(и):

проф. Петя Александрова  д.н.
гл. ас. Ралица Филипова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• основни теми и явления на 21 век с примери за тяхната екранна интерпретация

2) могат:

• да разбират обществените процеси през визуалния език


Предварителни изисквания:
• Обща култура и отношение към обществения живот.

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

 1. Глобализацията. Образът на пътуването. (Вим Вендерс). Планетата ("Неудобната истина")
 2. Националната идея: "Време разделно", "Възвишение", "Да живее България"
 3. Гледане на "Чия е тази песен" на Адела Пеева
 4. Балканите през 21 век през "Чия е тази песен"
 5. Затвореното пространство: такститата ("Такси", "Нощ над земята", "Посоки") и танковете ("Войната е опиат", "Ливан"). Светът без човека в него - отвореното пусто пространство ("2001. Една одисея...", "Гравитация", проектите на Кандида Хьофер и диарамите на Шугимото
 6. Миграционните процеси. Икономически, политически, е- и и-миграционна гледна точка ("Пътят")
 7. Проблемите на остаряването. "Аз, Даниел Блейк" и "Любов". Цената на живота ("Човешкият капитал")
 8. Другият. "Идиотите" Ларс фон Триер. Различният ("Изкуствен интелект")
 9. Как виждат 11 различни новели събитията на 11 септември 2001? Какво разказва Майкъл Мур
 10. Събитието на 21 век - в образ, по избор на студентите. Снимки и видеа от ютуб
 11. Фентъзи световете като социални антиутопии
 12. Политиката през сериала "Къща от карти" и в български вариант "Четвърта власт"
 13. Историята и биографиите. Малкият човек. Холокоста
 14. Чърчил в три филма ("Дюнкерк", "Чърчил", "Най-мрачният час")
 15. Кое запомняме от биографичните филми - с примери

Литература по темите:

1. The Philosophy of Documentary Film: Image, Sound, Fiction, Truth (The Philosophy of Popular Culture)

by David LaRocca and Timothy Corrigan,lexington books, 2017

2. Тодоров А. Модерната политическа мисъл. С. Планета 3, НБУ, 2001.

3. Ингеборг Братоева-Даракчиева, "Европейско кино - глобално и локално", "Рива" , 2013

4. Мая Димитрова, "Метаморфози в общуването: Автор-екран-зрител". БАН, АИ "Проф. Марин Дринов", 2006

5. Lev Manovich. The Language of New Media. Cambridge, Mass.: MIT Press, 2001

Средства за оценяване:

1. Анализ

2. Дискусия