PMCB203 Модерните идеологии

Анотация:

Курсът представя развитието на политическите идеологии от Новото време насам. Основните теми са свързани с появата на идеологиите в хода на демократичните революции от края на ХVІІІ век (Американската и Френската), развитието на основните течения на консерватизма, либерализма и соицализма както и техните разновидности.

Особено внимание е отделено на синтетичните политически идеологии на ХХ век, както тоталитарни, така и демократични. Курсът третира и съвременния идеологически дебат.

Курсът се основава на четенето на оригинални текстове, чрез които се реконструира съответното идологическо течение и неговата епоха.

прочети още
Връзки с обществеността

Преподавател(и):

проф. Антоний Тодоров  д.н.
гл. ас. Живко Минков  д-р
гл. ас. Ирена Тодорова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

След завършване на курса студентите ще знаят основните термини описващи политическите идеологии, ще разграничават основните идеологически течения, ще познават основните автори и техните идеологически доктрини.

Освен това те ще догат четат разбиращо оригинални текстове на политическите идеологии, да анализират критично идеологическите доктрини и да синтезират идеологически текстове.
Предварителни изисквания:
Основни познания по нова и съвременна европейска и световна история.

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

  1. 8 лекции: - Идеологиите след Френската революция: етапи и традиции - Либералната мисъл: от Токвил до фон Мизес. - Консервативната мисъл: от Бърк до Хайек. - Социалистическата мисъл: от Маркс до Грамши. - Тоталитарните идеологии: фашизмът и нацизмът, съветският комунизъм - Модернизацията след 1945 г.: идеологии на свободите на Запада - Модернизацията след 1945 г.: съветският свят и третия свят. - Глобализацията и идеологиите (популизъм, джендър идеологии, радикален антикапитализъм, нов консерватизъм)
  2. 2 дискусии върху документални филми: - 1968-ма - Карл Полани
  3. 5 обсъждания на оригинални текстове: - Едмънд Бърк и Лев Троцки - Айн Ранд и Дейвид Харви - Адолф Хитлер и Рут Блеър - Хана Аренд и Алексис дьо Токвил - Фридрих Енгелс и Бенито Мусолини

Литература по темите:

Консерватизмът. 1 том. Съст. и студия Светослав Малинов. С., Център за социални практики, 1999. 2 том. С., 2000.

Тодоров А. Модерната политическа мисъл. С. Планета 3, 2001.

Шатле, Фр., О. Дюамел, Е. Пизие. История на политическите идеи. С., ЛИК, 1998.

Contemporary Political Philosophy: An Anthology (eds. R.E.Goodin, Ph.Pettit). Blackwell.

Lessnoff, M. H. Political Philisophers of the Twentieth Century. Malden MA, 1999.

Nouvelle histoire des idees politiques. (sous la red. de Pascal Ory). P., 1987.

Scruton, R. A Dictionary of Political Thought. L., Macmillan, 1982.

Средства за оценяване:

Задължителни оценки: от тест, провеждан он-лайн и от контролната работа.

Задължително е участието най-малко в един семинар.