PMCB202 Дигитално съдържание

Анотация:

Курсът се състои от 30 академични часа, които представят различни форми на учебна натовареност. Теоретични лекции по проблематиката, дискусии и работни семинари – самостоятелна работа от студентите по предварително зададена тема.

прочети още
Връзки с обществеността

Преподавател(и):

доц. Стойко Петков  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

- Структурата, задачите и видове електронни комуникации;

- телевизионната и радио продукция;

- същността и теорията на електронните комуникации.

2) могат:

- да се ориентират в сложния и конкурентен свят на електронните комуникации;

- да планират производство и финасирането им.
Предварителни изисквания:
няма

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

 1. Специфика на аналоговите и дигиталните радио и телевизия.
 2. Създаване на дигитално аудио-визуално съдържание
 3. Аудио-визуално съдържание, аудитория и икономически модели на медиите
 4. Цифровизация на филморазпространението и показа
 5. Цифровизация на разпространението на аудио-визуално съдържание
 6. Основни разлики при програмирането на онлайн и офлайн телевизия
 7. Съвременна интерактивна телевизия
 8. Интернет телевизия – Уеб TV и OTT
 9. Влиянието на социалните медии и социалните мрежи върху разпространението на аудио-визуално съдържание
 10. Видео интервю за подкаст
 11. Новинарският агрегатор – форма на успешен дигитален посредник
 12. Ролята на изкуствения интелект в комуникацията
 13. ВЛИЯНИЕТО НА ИЗКУСТВЕНИЯ ИНТЕЛЕКТ ВЪРХУ МЕДИИТЕ
 14. „Ритуалният“ възглед за общуването
 15. Синтетично медийно съдържание и променящата се комуникационна среда

Литература по темите:

1. Петков, Стойко. Аудио-визията Производство, разпространение, показване, 2017

2. Петков, Стойко. Творческият триъгълник продуцент, сценарист, режисьор. НБУ, 2013

3. Драганов, Иво. Телевизионното програмиране в общия аудиовизуален контекст, НБУ, 2012.

4. Николова, Райна. Телевизионната програма на обществената телевизия, Сиби, 2011

5. Андреева, Лиляна, Насаме с дистанционно, София : Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2009

6. Мелтев, Михаил. Кино и електронни медии. С.: Издателски център на НБУ, 2012

7. Дерменджиева, Грета. Онлайн журналистика: Медиите в дигиталния свят, Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2012

8. Павлов, Пламен. Online журналистика, Изд. Ваньо Недков, 2010