PMCB201 Бизнес етикет и протокол

Анотация:

Курсът запознава студентите с основните понятия на бизнес етикета и държаввния протокол, както и с работата с тях за постигане на общите комуникационни цели. Има за цел да предостави на студентите знания за това как да работят успешно с бизнес партньори при различни ситуации.

прочети още
Връзки с обществеността

Преподавател(и):

проф. Росен Стоянов  д-р
гл. ас. Боряна Гигова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• Кои са нормативните документи, определящи държавния протокол и церемониал.

• Бизнес правила за поведение в обществото, в офиса, на бизнес и държавни събития.

2) могат:

• Да работят с правилата на бизнес етикета за постигането на комуникационни цели.
Предварителни изисквания:
Студентите да имат знания и/или умения: да познават основни принципи на ПР.

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

 1. Бизнес етикет и протокол. Комуникации и постигане на комуникационните цели. Увод в темата на курса.
 2. Етапи в развитието на дипломатическия протокол и церемониал.
 3. Корпоративен протокол.
 4. Закон за държавния протокол на Република България. Символи на държавността – знаме, герб, печат, химн. Законови разпоредби за използването им.
 5. Когато бизнесът срещне държавата – награждавания, подписване на договори. Подготовка и правила при провеждането.
 6. Правила при подреждането на дипломатически срещи на високо равнище.
 7. Етикет и стил на работното място. Кабинет, зали за разговори, работни пространства – посланието, което отправяме чрез тях.
 8. Точността и разговорите по телефона. Онлайн етикет.
 9. Посрещане и изпращане на гости. Настаняване, сервиз.
 10. Подаръци. Подготовка и изпращане на покана. Разчитане на покана.
 11. Визитните картички. На ти или на Вие?
 12. Бизнес етикет и мероприятия, свързани с консумация.
 13. Облекло, цветове, символи на статуса.
 14. Поддържане на делова кореспонденция.
 15. Междукултурни комуникации и етикет.

Литература по темите:

1. Крънчева, Кристина (2008). Бизнес етикет, С., Икономедиа.

2. Попик, Боб (2004). Ето моята визитка, С., Рой Комюникейшън.

3. Кожухаров, Йордан (2006). Дипломати. Консули. Протокол, С., Труд.

4. Кожухаров, Йордан (2002). Етикет и протокол, С., Труд.

5. Кожухаров, Йордан (2004). Дипломация и протокол, С., Труд.

6. Сборници от Летни школи по Връзки с обществеността (2004-2016), С., НБУ.