CINB123 Практически аспекти на дигиталния монтаж - II част

Анотация:

С всеобхватното навлизане на дигитализацията във филмопроизводството се налага все повече и повече кинодейците, освен да бъдат творци, да имат задълбочени познания присъщи доскоро само на компютърните инженери.

Курсът има за цел да запознае студентите с необходимите технически условия за извършване на безпроблемен цифров монтаж и с основните стандарти и формати, с които ще боравят при професионалната си реализация. Също така те ще овладеят на базово ниво основните принципи на монтажа, които ще бъдат нужни при бъдещото им следване и професионална кариера.

прочети още
Кино и телевизия

Преподавател(и):

гл. ас. Николай Милев  д-р
доц. Елизавета Боева  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) Ще знаят:

- Как да подбират и използват адекватни технически средства съобразно поставените творчески задачи пред тях.

- Да боравят на грамотно техническо ниво с компютърните станции за монтаж

2) Ще могат:

Да систематизират, монтират и правят цветни корекции на базово ниво
Предварителни изисквания:
Да са успешно завършили курс cinb103 Практически аспекти на дигиталния монтаж - 1 част

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

 1. Въведение в курса. Ролята на човека занимаващ се с монтажа на филма в подготвителния, в снимачния и в постпродукционния период. Връзката на режисьора и оператора с монтажа и на монтажиста с визуалното решение.
 2. Принципи при монтиране на видеоклип. Създаване и синхронизиране на многокамерна монтажна линия. Стилистика на монтажа съобразно ритъма на музиката
 3. Въведение в програмата DaVinci Resolve Първоначално запознаване с интерфейса. Прилики и разлики с другите монтажни програми. Създаването на определена стилистика при монтирането на сцени. Ролята на гледната точка и плановете.
 4. Настройване на програмата Resolve, на проекта и на монтажната линия. Обединяване на различни физически пространства в единно кинематографично Начини на създаване на монтажна последователност.
 5. Работа в работно пространство Media. Създаване на груб монтаж и фин монтаж. Въвеждане на зрителя в дадена сцена. „Покриване” на пространството. Избягване на ненужни гледни точки. Ориентиране и дезориентиране на зрителя
 6. Ефекти, филтри, надписи, монтажни преходи. Използване на rolling edit, riple edit, slide, slip. Видове подход към дадена сцена. Създаване на визуален стил.
 7. Използване на инструмента Inspector. Създаване на ефекти и работа с keyframes. Сгъстяване и разтягане на действието и времето. Темпорална последователност и прескачане на малки и големи периоди от времето
 8. Работа със звука в работно пространство "Edit" Създаване на интрига. От детайла към общия план и от общия план към детайла
 9. Запознаване с възможностите за цветни корекции в програмата DaVinci Resolve. Цел на цветните кореции. Структура на "nodes" - стъпките при работа с цвета.
 10. Балансиране на отделните кадри като цвят и яркост, баланс на сцената Оползотворяване на максимума от цвета в конкретния формат и кодек. Начини да откроим основното в кадър. Създаване на визуален стил на сцената, епизода и филма.
 11. Запознаване с възможностите за специални и визуални ефекти в програмата. Създаване на ефекти и раздвижени надписи в модула Fusion. Работа с "keyframes" Работа с матерал заснет по метода зелен/син екран.
 12. Работно пространство за работа със звук. Запознаване с интерфейса. Звукова монтажна линия. Звукови ефекти. Създаване на многопластова звукова атмосфера. Балансиране на звука

Литература по темите:

Ken Dancyger David Bordwell The Technique of film and video editing: history, theory, and practice 2007

Kristin Thompson FILM ART AN INTRODUCTION 2008

Roger Crittenden Fine Cuts: The Art of European Film Editing 2006

Steve Hullfish The Art and Technique of Digital Color Correction 2008

В.Кацев Композиция на кинокадъра 1981

Б.Манов Теория на киноизображението 1996

Г. Карайорданов Кино и телевизионно операторско майсторство 1999

Л.Халачев Направи си сам…обществена телевизия 2000

А Головня Майсторството на кинооператора 1971

С.Кръстев Цветология,информация и реклама 1974

В.Димитров Проблеми на операторското творчество 1997

Н.Лазаров Изкуство и техника на визуалните ефекти 2000

С.Шишманова ТВ техника и технологии 1992

Л.Халачев Драматургия на цвета в киното 1987

THE STUDENT FILMMAKER'S HANDBOOK ©Eastman Kodak Second Edition 1991

Средства за оценяване:

За края на семестъра всеки студент трябва да представи две импресии . Работите трябва да са оформени с надписи в началото и в края.