CINB010 Основни принципи на монтажа

Анотация:

Курс, необходим за студентите в киноспециалностите, които ще бъдат запознати синтезирано с развитието на киноезика и основните типове и видове монтаж, правилата на плавния монтаж и принципите на 4-те основни монтажно-драматургични структури в киното.

прочети още
Кино и телевизия

Преподавател(и):

доц. Елизавета Боева  д-р
 Антония Милчева  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Студентите ще могат да трансформират литературен текст в киноеквивалент и ще знаят как се пише режисьорска книга, познавайки класическите похвати и изразни средства в монтажа.

Освен това, на базата на изучените основни принципи, видове и структури в монтажа, ще умеят да монтират кратки документални и игрални форми.


Предварителни изисквания:
1. Базисна кинокултура - българско и световно кино

2. Владеене на английски език е желателно

3. Компютърна грамотностФорми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

Библиография по темите:

“Техника на монтажа” І, ІІ и ІІІ част – К.Рейсц

“В света на киното” – А.Монтегю

“Езикът на киното” - М.Мартен

“Антология на филмовата мисъл - ІІ част” – Ив. Знеполски

“ Что такое кино?”- А. Базен;

“Киното като изкуство”- Р. Арнхайм

"Нямо кино" - Т. Андрейков

“Съвременни форми на монтажа”- Л.Фелонов

“Практически аспекти на кинодраматргията” – Св. Христова

“Монтажът на аудио-визуалното произведение” – Св. Фингова

“Да направиш филм” – Ф. Фелини

“Моят последен дъх” - Луис Бунюел

“Моите удоволствия на киноман” – М. Скорсезе

“Film Art: An Introduction -The Relation of Shot to Shot: Editing” - David Bordwell, Kristin Thompson

“The Filmmaker’s Handbook” – Edward Pincus and Steven Ascher

“Claiming the Real” – Brian Winston

“Collecting Visible Evidence” – Jane M. Gaines and Michael Renov

“Independent Filmmaking” – Lenny Lipton

“The Bare Bones Camera Course for Film and Video” – Tom Schroeppel

“Making Documentary Films and Reality Videos” – Barry Hampe

“The Altering Eye” Contemporary International Cinema – Robert Phillip Kolker

списания: “Кино”, “Български Екран”, “Documentary

Средства за оценяване:

Разработка на проект: 20%

Курсова работа: 30%

Участие и активност на студента по време на занятия: 20%

Участие в семинари(тематични дискусии): 15%

Самостоятелно задание: 15%

Разработка на проект: 20%

Курсова работа: 30%

Участие и активност на студента по време на занятия: 20%

Участие в семинари(тематични дискусии): 15%

Самостоятелно задание: 15%