CINB004 Специфика на снимачната дейност

Анотация:

Курса има за цел да изгради в студентите базови теоретични познания за структурата на филмопроизводството от подготвителния до постпродукционния период както и да изгради базови умения за боравене с кино и видеотехника

прочети още
Кино и телевизия

Преподавател(и):

гл. ас. Николай Милев  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

Основните фази на киноснимачния процес, как да подбират необходимата техника и как да следват последователността в която се създава художественото произведение

2) могат:

Да боравят на начално ниво с кино и видеоснимачна техника, да изграждат грамотно изобразително решение – в техническо и творческо отношение


Предварителни изисквания:
Успешно завършен курс CINB002 Изразни средства на оператора в киното и телевизията

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

 1. Снимачна техника, осветление и грип. Техника на безопасност на снимачната площадка и в студио.
 2. Осветителни тела - според спектъра излъчвана светлина и според вида на източника. Източници на концентрирана и „мека” светлина.
 3. Основи на работата с осветителни тела. Допълнителни приспособления към осветителните тела, грип техника.
 4. Допълнителни технически приспособления за контролиране на светлината необходими на снимачната площадка
 5. Подобряване и манипулиране на изображението посредством светофилтрите. Филтри за камера и филтри за осветление.
 6. Изграждане на прости осветителни схеми. Контраст. Баланс на светлината.
 7. Създаване на светлинно и цветово единство на филмова сцена
 8. Снимане в натура и снимане в декор, разлика в технологията на работа.
 9. Създаване на изобразително решение наподобяващо естествени дневни светлинни условия
 10. Принципи на заснемане на филмова сцена. Монтажна последователност и групиране на кадрите по гледни точки
 11. Снимане при специфични условия. Режимни снимки , снимане ден за нощ. Създаване на ефект мъгла, ефект дъжд. Проблеми в организацията на снимачния процес
 12. Многокамерно снимане – предимства и недостатъци. Телевизионно многокамерно снимане и кино способ на многокамерното снимане Изграждане на осветителна схема.
 13. Създаване на сцени пресъздаващи нетипични условия, работата на режисьора и оператора при изграждането им. Кадри с ефект на светлина от огън, свещ, газена лампа. Създаване на светлинен ефект от неонови реклами

Литература по темите:

Ян Шмок Изкуствено осветление във фотографията 1979

Г. Карайорданов Кино и телевизионно операторско майсторство 1999

А Головня Майсторството на кинооператора 1971

А.Тасев, Л.Халачев Киносъоръжения и техника на киноснимки 1980

П.Бърнев Портретна фотография 1982

Б.Манов Теория на киноизображението 1996

В.Димитров Проблеми на операторското творчество 1997

Н.Лазаров Изкуство и техника на визуалните ефекти 2000

Л.Халачев Направи си сам…обществена телевизия 2000

С.Шишманова Цифрови камери 2002

С.Шишманова ТВ техника и технологии 1992

С.Кръстев Цветология,информация и реклама 1974

В.Кацев Композиция на кинокадъра 1981

С.Стефанов Светлочувствителни материали и светлофилтри 1980

Л.Халачев Драматургия на цвета в киното 1987

Е.Рашев Светлината в практиката на филмовия и ТВ оператор 2002

THE STUDENT FILMMAKER'S HANDBOOK ©Eastman Kodak Second Edition 1991