CINB003 Принципи и технология на визията в киното и телевизията

Анотация:

Курсът има за цел да изгради в студентите базови теоретични познания за структурата на филмопроизводството от подготвителния до постпродукционния период както и да изгради базови умения за боравене с кино и видеотехника

прочети още
Кино и телевизия

Преподавател(и):

проф. Людмил Христов  

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

Основните фази на киноснимачния процес, как да подбират необходимата техника и как да следват последователността в която се създава художественото произведение.

2) могат:

Да боравят на начално ниво с кино и видеоснимачна техника, да изграждат грамотно изобразително решение – в техническо и творческо отношение.


Предварителни изисквания:
няма

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ЛИТЕРАТУРА

От български автори:

„Кино и телевизионно операторско майсторство“ – Георги Карайорданов

„Документалното кино – стъпка по стъпка“ – Любомир Халачев

„Светлината“ – Емил Рашев

„Визуалният брак между електронно и фотохимично кино“ – Емилия Стоева

„Монтаж на аудиовизуални произведения“ – Светла Фингова

„Проблеми на операторското творчество“ – Венец Димитров

От чуждестранни автори:

Lighting for Film and Digital Cinematography (with InfoTrac) by John David Viera

Motion Picture and Video Lighting, Revised Edition by Blain Brown

Film Lighting: Talks with Hollywood's Cinematographers and Gaffers by Kris Malkiewicz

Picture Composition, Second Edition by Peter Ward

Practical Cinematography, Second Edition by Paul Wheeler

Vittorio Storaro: Writing with Light: Volume 1: The Light by Vittorio Storaro

Every Frame a Rembrandt: Art and Practice of Cinematography by Andrew Laszlo

David Samuelsons Hands-On Manual for Cinematographers

ASC Film Manual - 9th Edition

It's a Wrap by Andrew Laszlo, ASC

Arricam Book and DVD, 2nd Edition

Film Technology in Post by Dominic Case

Reflections: Twenty-One Cinematographers at Work by Benjamin Bergery

The Camera Assistant by Douglas C. Hart

The Camera Assistants manual by David E Elkins SoC

Film Lighting by Kris Malkiewicz

Motion Picture & Video Lighting by Blain Brown

Cinematography _ Theory & Practise by Blain Brown

Cinematography by Kris Malkiewicz & David Mullen ASC

Masters of Light-Schaefer & Salvato

Painting with Light John Alton

Contemporary Cinematographers Pauline B. Rogers

5 C's of CinematographyJoseph V. Mascelli

Art of the Cinematographer Leonard Maltin

The British Cinematographer Duncan J. Petrie

Image Control by Gerald Hirschfeld, ASC

Lighting by Dave Viera

A Man With A Camera by Nestor Almendros

Professional Cameraman's Handbook Carlson

Practical Cinematography by Paul Wheeler

Operating Cinematography - For Film & Video By William Hines SOC

Средства за оценяване:

самостоятелни работи - репортаж, наблюдение, импресия