BUTB202D Въведение в маркетинга

Анотация:

Маркетинг - ДО

Преподавател(и):

доц. Надежда Димова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:


Предварителни изисквания:


Форми на провеждане:
Дистанционен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса: