HISB821D Религиите в България

Анотация:

Курсът има за цел да запознае студентите с историята на основните религиозни общности в България. Специално внимание е отделено на съществуващите секти на християнска и ислямска основа, както и на новопоявилите се през последните 20 години нетрадиционни духовни учения.

прочети още
История и археология ДО

Преподавател(и):

доц. Живко Лефтеров  д-р
доц. Димитър Гюдуров  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

Кратка история на различните вероизповедания в България, както традиционните, така и новите учения и секти

2) могат:

Критично да осмислят мястото и ролята на религиите в съвременното българско общество

Да правят разлика между традиционни и нетрадиционни вероизповедания и учения


Предварителни изисквания:
Студентите да имат знания и/или умения: няма

Форми на провеждане:
Дистанционен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

Бакалов, Георги, Коев, Тотю. История на религиите. С., 2001

Вестители на истината. История на евангелските църкви в България. С., 1994

Елдъров, Св. Католиците в България 1878-1989. Историческо изследване. С., 2002

Елиаде, Мирча, Кулиан, Йон. Речник на религиите. С., 1999

Лефтеров, Живко. Религиозната политика на Българската комунистическа партия и Бялото братство. София: НБУ, 2018

Средства за оценяване:

Писмени работи

Дискусия

Тест