CASM046 Проект: Режисура на монтажа

Анотация:

Филмово и телевизионно изкуство

Преподавател(и):

гл. ас. Николай Милев  д-р
 Стефан Бояджиев  

Описание на курса:

Компетенции:


Предварителни изисквания:


Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Проект

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса: