MALM219 Проект: Тест за постижения по чужд език

Анотация:

Цел на проекта:

Да покаже, че студентите познават и могат да прилагат на практика принципите на тестирането (залегнали в основата на курс MALM 204 Проверка и оценка на постиженията по чужд език).

прочети още
Лингводидактика

Преподавател(и):

преп. Светлана Ташевска  
преп. Галина Величкова  

Описание на курса:

Компетенции:

Проектът е свързан с курс MALM 204 Проверка и оценка на постиженията по чужд език. Вижте компетенциите към него.
Предварителни изисквания:
Проектът е свързан с курс MALM 204 Проверка и оценка на постиженията по чужд език, т.е. е самостоятелна работа към него. Студентите трябва първо да изпълнят изискванията на курс MALM 204 Проверка и оценка на постиженията по чужд език.

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Проект

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

Проектът е свързан с курс MALM 204 Проверка и оценка на постиженията по чужд език. Вижте литературата към него.

Средства за оценяване:

Проектът е свързан с курс MALM 204 Проверка и оценка на постиженията по чужд език и се изпълнява като резултат на наученото в него,