MABM211 Стаж: Учебна конференция

Анотация:

Американистика и британистика. Сравнителни изследвания (на английски език)

Преподавател(и):

проф. Албена Бакрачева  д.н.

Описание на курса:

Компетенции:


Предварителни изисквания:


Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Стаж

Език, на който се води курса:
Английски

Теми, които се разглеждат в курса: