HACM196 Българската карикатура

Анотация:

Курсът разглежда спецификата на жанра карикатура и проследява историята на българската култура от края на ХІХ до 10-те години на ХХІ в. Специално внимание се отделя на творчеството на големите български карикатуристи Александър Божинов, Илия Бешков, Борис Ангелушев. Разглежда се взаимовръзката социополитическо развитие – карикатура през различните периоди от модерното и съвременното историческо развитие на България.

Целта е студентите да получат задълбочени знания за същността на карикатурата като художествен жанр, да познават историята на българската карикатура и да проблематизират причините за кризата в жанра днес.

прочети още
Сравнително изкуствознание

Преподавател(и):

доц. Наталия Христова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят: историята на жанра карикатура и развитието на българската карикатура.

2) могат: да правят изкуствоведски, културологичен и социологически анализ на българската карикатура през ХХ и началото на ХХІ век.


Предварителни изисквания:
няма

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

Препоръчителна литература

1. Стойков, А. Българската карикатура. Български художник, 1970.

2. Карикатурен алманах „Стършел” 1946-1970. Наука и изкуство, 1971.

3. Александър Божинов. БАН, 1957.

4. Борис Ангелушев. Български художник, 1961.

5. Илия Бешков. Български художник, 1957.

6. Овчарова, М. Илия Бешков – художник-гражданин. Издателство на БЗНС, 1982.

7. Райнов, Б. Илия Бешков. Български художник, 1983.

8. Гетман, Ал., Сивриев, С. Словото на Бешков. Военно издателство, 1984.

9. Христова, Н. Петдесет години „Стършел” (исторически етюд) – В: Гнездото на стършелите. Издателство „Слово”, 1995, 38-116.

10. Николов, Ч., Любен Дилов-син. Усмихни се, България. Сиела, 2005.

11. Попов, Й. Карикатурна броеница. От Дембицки до Комарницки. Стършел, 2013.

Средства за оценяване:

УЧАСТИЕ В СЕМИНАРИ 50%

КУРСОВ ПРОЕКТ 50 %